Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστη θερμική απόδοση 29 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση 27 kW
Θερμότητα αποδιδόμενη στον αέρα 5 kW
Θερμότητα αποδιδόμενη στο νερό 22 kW
Μέση κατανάλωση ξύλου 4.8 Kg/h
Βαθμός απόδοσης 83.0%
Μέγιστη πίεση κατά τη διάρκεια 2 bar
Θερμακρασία καυσαερίων 198º C
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής καυσαερίων Ø250 mm
Ελάχιστο μήκος καπνοδόχου 4 m
Επιφάνεια θερμαινόμενου χώρου στη μέγιστη ισχύ 230 m²
Βάρος συσκευής 331 Kg
Διαστάσεις ΜxΠxΥ 899 x 639 x 1644 mm