Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστη θερμική απόδοση29 kW
Ονομαστική θερμική απόδοση27 kW
Θερμότητα αποδιδόμενη στον αέρα5 kW
Θερμότητα αποδιδόμενη στο νερό22 kW
Μέση κατανάλωση ξύλου4.8 Kg/h
Βαθμός απόδοσης83.0%
Μέγιστη πίεση κατά τη διάρκεια2 bar
Θερμακρασία καυσαερίων198º C
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής καυσαερίωνØ250 mm
Ελάχιστο μήκος καπνοδόχου4 m
Επιφάνεια θερμαινόμενου χώρου στη μέγιστη ισχύ230 m²
Βάρος συσκευής331 Kg
Διαστάσεις ΜxΠxΥ899 x 639 x 1644 mm